Menü Çıkış

Elektriğin Tarihsel Gelişimi

Elektrik tarihi, elektriğin kullanımı günümüze kadar gelirken geçirdiği dönüşümleri, yaşam ve teknolojinin gelişimine etkilerini ve bu gelişime katkıda bulunan
bilim insanlarını anlatan tarihtir. Tabiat belirli kurallar çerçevesinde işler ve insanlar tabiatta yaşamalarını sürdürürken bu kuralları çözerek yaşamlarını kolaylaştırmak için, tabiatın kurallarını keşfederek dünyayı kontrol etmeye çalışırlar. Bilim ve teknoloji insanların elinde büyük bir güç durumuna gelmiştir. Teknolojileri kullanarak yaşamı kolaylaştıran ve dünyanın kontrolünü yapan topluluklar, öbür topluluklar karşısında itibar ve saygınlık kazanmıştır.

İlk İlgilenen

Yunan bilim adamı Thalès (M.Ö. 625 - M.Ö. 545) ilk defa elektrik konusu ile ilgilenen kişi olmuştur.

(M.Ö. 625 - M.Ö. 545)

İlk İnceleyen

İngiliz bilim adamı William Gilbert 1600 yılında manyetik alan konusunda bir inceleme yayınlamıştır.


1600

Pilin İcadı

Alessandro Volta, bakır ve çinko disketleri üst üste koyup, her disket arasına da asite batırılmış kumaş koyarak pili icat etmiştir.

1799

Ampulün İcadı

Sir Humphrey Day Elektrik arkı ile çalışan ampul icat etmiştir, daha sonra bu sistem Foucault ve Jablochkoff tarafından geliştirilmiştir.

1813

Akünün İcadı

Fransız Gaston Planté tarihte ilk defa, şarj edilebilecek pil yani akümülatörün yaratıcısı olmuştur.1859

Flamanlı Ampulün İcadı

Thomas Alva Edison, enkandesan yani akkor flamanlı ampulü icat etmiştir. İlk başta, havası tamamen boşaltılmış cam balon içinde burma pamuk ipliğini yakarak, yaklaşık 12 saatlik bir aydınlatma elde etmiştir. Daha sonraları bu pamuk ipliğin yerini, metal almıştır.1879

İlk Elektrik Hatlarının Kurulması

1881-1885 Yılları arasında ilk elektrik hatları kurulmuştur.1881-1885

Doğru-Alternatif Akım Tartışması

Bilim adamı Tesla ve Westinghouse firması doğru akım yerine alternatif akım kullanılmasına karar verdiler.1891

X Işınlarının Ortaya Çıkışı

Alman Wilhelm Roentgen rontgen çekiminde kullanılan X ışınlarını bulmuştur. Bu buluşu 1901 yılında Nobel fizik ödülünü kazanmasını sağlamıştır.1901

Türkiye'de İlk Elektrik

Türkiye'de elektrik enerjisi, ilk kez 1902 yılında Tarsus'ta kurulan bir hidroelektrik santral ile üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır.1902-1983
Go and grab your copy now!