Menü Çıkış

Çevre Politikamız

Anadolu Elektrik; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında "Sürdürülebilir Kalkınma" ilkelerini benimsemiştir.
Kuruluş değerlerimiz arasında yeralan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi çevre politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Kısaca Çevre Politikamız:

- Ürünlerimizin tüm yaşam devresi boyunca, doğal kaynakları tasarruflu kullanmayı ve malzemeleri yeniden kazanmayı; firmamızın hükümlü olduğu çevresel yasa ve yönetmeliklere uymayı taahhüt ederiz. Ürünlerimizi, çevreyi mümkün olan en az şekilde etkileyecek tarzda imal ederiz.
- Ürünlerimizi sorumlu bir şekilde nasıl kullanacakları hakkında müşterilerimizi bilgilendiren,
- Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,
- Yürürlükteki çevresel yasal mevzuata ve müşteri şartlarına uyan,
- Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,
- Çevre Yönetim Sistemi'nin etkinliğini sürekli olarak iyileştiren ve belirlediği çevre hedeflerine
ulaşan bir firma olmaktır.

Go and grab your copy now!