Menü Çıkış

E-ARŞİV FATURA & CARİ HESAP HESAP EKSTRESİ

e-Arşiv Faturanızı ve Cari Hesap Ekstrenizi Sorgulayın

Şirketimiz üzerinden kesilmiş olan e-Arşiv Fatura dökümüne ve Cari Hesap Ekstrenize sistemimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

e-Arşiv Faturası Nedir?

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.
e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır.
Go and grab your copy now!